Cenník

C e n n í k   s t o m a t o l o g i c k ý c h   v ý k o n o v

  plná suma     poisťovňa + pacient
 ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA  
V01s – amalgámová výplň – 1 plôška                 (Permite) 36 €  10.60 + 25 €
V02s – amalgámová výplň – 2 plôšky 47 €  23.30 + 24 €
V03s – amalgámová výplň – 3 plôšky 58 €  28.60 + 29 €
V04 – amalgámová dostavba klinickej korunky 68 €  28.60 + 39 €
V05s – kompozitná výplň – 1 plôška                     (Filtek) 46 €  10.60 + 35 €
V06s – kompozitná výplň – 2 plôšky 62 €  23.30 + 39 €
V07s – kompozitná výplň – 3 plôšky 73 €  28.60 + 44 €
V08 – kompozitná výplň v zadnom úseku 55 – 77 – 88 €  44 – 54 – 59 €
V09 – dostavba klinickej korunky front/posterior 88/103 €  28.60 + 59/74 €
ENDODONCIA    
V41s – koreňová výplň – jednokoreňová     (ProTaper next, GuttaCore) 67 €  31.80 + 35 €
V41r – reendo, oprava koreňovej výplne 77 €  31.80 + 45 €
V42s – koreňová výplň – viackoreňová 105 – 120 €  63.60 + 41 – 56 €
V42r – reendo, oprava koreňovej výplne 115 – 130 €  63.60 + 51 – 66 €
koferdam  10 € 10 €
   
D02s – prehliadka 10 € 0 €
D52s – rtg snímok 5 € 5 €
A02a – lokálna anestéza 10 €  10 €
V20s – dočasná výplň 6 €  3 €
V30 – dočasná koreňová výplň, paliatívne endo ošetrenie 25 €  25 €
V11 – pečatenie 15 €  15 €
B07 – parodontálna dlaha 60 €  60 €
vyšetrenie fokálnej infekcie, vitalita 20 €  20 €
PROTETIKA    
P01 – odtlačok alginát/silikón 10/15 €  10/15 €
P02 – študijný model 10 €  10 €
P03 – waxup 10 €  10 €
P04 – korunka kovová 80 €  62 €
P06 – korunka kovokeramická 220 €  202 €
P07 – korunka celokeramická „Zircon“ 300 €  282 €
P08 – korunka celokeramická „e.max“, fazeta 320 €  302 €
P09 – korunka provizórna Protemp 4 15 €  15 €
P10 – dostavba pahýlu 36 €  36 €
P11 – koreňový čap – sklené vlákna Glassix+, everXposterior 15 €  15 €
P12 – snímateľná náhrada (nadštandard) 230 €  126 €
P13 – skeletová náhrada / hybridná / flexi 300 €  196 €
P15 – zásuvný spoj 90 €  90 €
P17 – sňatie/nalepenie korunky 10 €  10€
P18 – náhryzová dlaha / nosič bielenia 60 €  60 €
 gingivektómia  20 €  20 €
T01 – akútne ošetrenie cudzieho pacienta 20 € + výkon  20 € + výkon
T02 – akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín na to určených (7:00-9:00) 20 € + výkon  20 € + výkon
T03 – poplatok za nedostavenie sa na ošetrenie 10 €  10 €
T04 – ošetrenie ťažko spolupracujúceho pacienta 10 €  10 €

 D e n t á l n a   h y g i e n a

DH1 – Dentálna hygiena, vstupné vyšetrenie hygienického stavu, stanovenie hygienických indexov, odstránenie supra- a subgingiválnych povlakov, kyretáž parodontálnych vačkov, inštruktáž, poradenstvo, kefka                                                               40 €
DH2 – Dentálna hygiena – recall, opakované ošetrenie, opakovaná inštruktáž, nácvik ústnej hygieny, odstránenie povlakov, kyretáž parodontálnych vačkov                                                                                                                       40 €
DH3 – Dentálna hygiena detí (do 10 rokov) inštruktáž, nácvik čistenia, odstránenie povlakov, fluoridácia, poradenstvo, kefka                                                                                                                        25 €
DH4 – Pieskovanie – AirFlow, odstránenie pigmentácií prúdom jemného piesku                                                                                                                       10 €
DH6 – ambulantné bielenie WhiteSmile, obe zuboradia                                                                 250 €

D e n t o a l v e o l á r n a   c h i r u r g i a

A02b – anestéza        10 €
S00 – chirurgická konzultácia        10 €
S01 – chirurgické vyšetrenie porúch TMK        25 €
S02 – chirurgická revízia rany        20 €
S04 – sutúra         5 €
S05 – zastavenie krvácania – gelaspon (1 lôžko)         5 €
   
S06 – chirurgická extrakcia zuba/koreňa         50 €
S07 – chirurgická extrakcia zuba múdrosti        100 €
S08 – resekcia koreňového hrotu / kyretáž        100 €
S09 – resekcia ďalšieho koreňa         25 €
S10 – chirurgická extrakcia retinovaného zuba (d.13,23,34,35,44,45), nadpočetný zub, mesiodens        100 €
S11 – intraorálna incízia dentogénneho abscesu        20 €
S12 – ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti        20 €
S13 – chirurgické odstránenie cudzieho telesa/sialolitu        40 € 
S14 – extirpácia cysty        50 € 
S15 – patefakcia – naloženie ortodontického ťahu       100 € 
S16 – excízia mäkkých tkanív        30 €
S17 – histologické vyšetrenie        50 €
S18 – plastika frenúl a úponov, Wasmund plastika        40 €
S19 – prehĺbenie vestibula (1 kvadrant)        40 €
S20 – excízia vlajúceho hrebeňa (1 kvadrant)        40 €
S21 – predprotetická príprava, egalizácia (1 kvadrant)        40 €
S22 – zavedenie intraoseálneho implantátu Lasak       450 €
S33 – zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann       800 €
S23 – vhojovací valček        50 €
S24 – nadstavba na implantát       200 €
S25 – kovokeramická korunka na implantát       200 €
S26 – augmentácia kostného defektu (bez materiálu)       150 €
S27 – BIO-OSS 0.5g       250 €
S28 – BIO-OSS 2g       500 €
S29 – BIO-Gide membrána 16×22 mm       240 €
S30 – BIO-Gide membrána 25×25 mm       250 €
S31 – Sinus lift (bez materiálu)       400 €
S32 – Bone split (bez materiálu)       400 €