Lekár

  • Štúdium a vzdelanie Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach 1996 – 2002 špecializácia v špecializačnom odbore stomatológia 2...

    Viac
  • Štúdium a vzdelanie Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, odbor: zubné lekárstvo 2010 – 2016 Gymnázium J. Herdu, Trnava 2006 ...

    Viac
  • Štúdium a vzdelanie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009 – 2014 Prax zubná ambulancia Blaško s.r.o. Trnava od 1.4.2015 zubná pr...

    Viac