Sestra

  • Štúdium a vzdelanie Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, odbor ošetrovateľstvo 2010 – 2...

    Viac
  • Štúdium a vzdelanie Stredná zdravotnícka škola Trenčín 1995 – 1998 Absolvované školenia Preventistka v stomatológii 20...

    Viac
  • Štúdium a vzdelanie Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca 2008 – ...

    Viac