Team

 • Štúdium a vzdelanie Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach 1996 – 2002 špecializácia v špecializačnom odbore stomatológia 2...

  Viac
 • Štúdium a vzdelanie Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, odbor ošetrovateľstvo 2010 – 2013 Stredná zdravot...

  Viac
 • Štúdium a vzdelanie Stredná zdravotnícka škola Trenčín 1995 – 1998 Absolvované školenia Preventistka v stomatológii 2015 Prax zdravotná s...

  Viac
 • Štúdium a vzdelanie Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca 2008 – 2011 Stredná zdravo...

  Viac
 • Štúdium a vzdelanie Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, odbor: zubné lekárstvo 2010 – 2016 Gymnázium J. Herdu, Trnava 2006 ...

  Viac
 • Štúdium a vzdelanie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2009 – 2014 Prax zubná ambulancia Blaško s.r.o. Trnava od 1.4.2015 zubná pr...

  Viac
 • Štúdium a vzdelanie Fakulta zdravotníctva Prešovskej Univerzity v Prešove, odbor dentálna hygiena 2007-2010 Fakulta zdravotníctva a sociálnej ...

  Viac