Bezbolestné ošetrenie je v súčasnosti štandardom každej modernej zubnej ambulancie. Väčšina výkonov je automaticky vykonávaná či už v lokálnej alebo intraligamentárnej anestézii, ostatné výkony na požiadanie pacienta a po konzultácii. Používame moderné anestetiká s vysokým účinkom (často stačí zopár kvapiek), rýchlym nástupom znecitlivenia a atraumatické injekčné ihly s takmer bezbolestným vpichom.