Úsmev je našim univerzálnym pozdravom. Dá sa povedať, že čím žiarivejší tým úspešnejší. Už starí Rimania dbali o sfarbenie zubov. Aby zvýšili ich belosť, obrusovali ich popolom z ohnísk. Storočia používaná metóda tzv. abrazívne bielenie je dodnes používaná, ale podstatne zdokonalená. V 17. storočí ľudia začali navštevovať svojich holičov nielen kvôli strihaniu vlasov, ale aj kvôli prípadnému ošetreniu a bieleniu zubov. Bielenie zubov sa stalo odvtedy komerčnou záležitosťou a podstatnou súčasťou životného štýlu.

Túžba mať krásny úsmev tkvie takmer v každom z nás.

Naša ambulancia vám preto ponúka ambulantnú formu bielenia zubov, kde už za hodinu dosiahneme výsledok vybielenia zubov, ktorý by ste pri domácom bielení dosahovali 10 až 14 dní. Zuby sú počas a po bielení chránené, takže zastaralé názory o škodlivosti bielenia na zuby už neplatia. Dnešné preparáty na bielenie obsahujú bezpečnú koncentráciu peroxidu vodíka, no smú sa používať iba ambulantne, kde vám zabezpečíme ochranu pred, počas a po bielení a zároveň zabezpečíme požadovaný výsledok.

Procedúra bielenia sa začína dentálnou hygienou, aby sa účinok bielenia zvýšil. Maximálne do týždňa po dentálnej hygiene sa vykonáva samotné bielenie, ktoré vykonávame behom hodiny v ambulancii dentálnej hygieny. Techniku a spôsob samotného postupu a tiež predpokladaný výsledok s vami radi skonzultujeme v rámci dentálnej hygieny, ktorá je pre úspešný výsledok nutná.

Ako čerešničku na torte môžte tento výkon ukončiť aplikáciou šperku na zub, kde vám tiež ponúkame výber rôznych farieb kryštálov, drahokamov, ale aj rôznych tvarov zo zlata, ako vyjadrenie vašej osobnosti a prestíže.