Štúdium a vzdelanie

  • Stredná zdravotnícka škola Trenčín 1995 – 1998

Absolvované školenia

  • Preventistka v stomatológii 2015

Prax

  • zdravotná sestra, zubná ambulancia Blaško s.r.o., Trnava, 2010-2015
  • zdravotná sestra, NZZ stomatologická ambulancia J.Bohunice, MUDr.Blaško, 2006-2010
  • zdravotná sestra, NZZ stomatologická ambulancia J.Bohunice/Piešťany, MUDr.Michalík, 2003-2006
  • detská sestra, NsP Piešťany, novorodenecké odd., 1999-2000
  • detská sestra, NsP Trenčín, novorodenecké odd., 1998-1999