Štúdium a vzdelanie

  • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, odbor ošetrovateľstvo 2010 – 2013
  • Stredná zdravotnícka škola Dunajská Streda 1991 – 1995

Predošlá prax

  • zdravotná sestra, zubná ambulancia Blaško s.r.o., Trnava, od decembra 2013
  • zdravotná sestra, NsP Komárno, neurologické odd. 1996 – 2000
  • zdravotná sestra, NsP Dunajská Streda, geriatrické odd. 1995 – 1996