Štúdium a vzdelanie

  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca 2008 – 2011
  • Stredná zdravotnícka škola Trnava, diplomovaná všeobecná sestra 2005 – 2008
  • Stredná zdravotnícka škola Trnava, zdravotnícky asistent 2001 – 2005

Predošlá prax

  • zdravotná sestra, zubná ambulancia Blaško s.r.o., Trnava, od september 2016
  • zdravotná sestra, Detská FNsP Bratislava, klinika anesteziológie a intenzínej medicíny 2008 – 2011