Štúdium a vzdelanie

  • Ekonomická univerzita Bratislava, Obchodná fakulta 2011-2016
  • Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, bakalárske štúdium dentálnej hygieny od 09/2020

Prax

  • Office manager a recepcia – Blaško s.r.o. – od 2020
  • Back Office manager – Family Dental Care sro – administratívna časť riadenia siete stomatologických ambulancií 2019-2020
  • Digital Field Marketing Specialist – Grand Hotel River Park 2016-2018