Štúdium a vzdelanie

  • Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach 2007 – 2013

Univerzitná prax

  • Zahraničná stáž, výhra v európskej súťaži
  • Anatomická stratifikácia – Anatomic stratification technique following Lorenzo Vanini
    Dep. of Oral Science
    G. dAnnuzio Univerzity, Chieti, Italy

Prax

  • zubná ambulancia Blaško s.r.o., Trnava, od decembra 2013