Štúdium a vzdelanie

  • Fakulta zdravotníctva Prešovskej Univerzity v Prešove, odbor dentálna hygiena 2007-2010
  • Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity v Trnave, odbor sociálna práca 2000-2005
  • Stredná zdravotnícka škola Humenné 1996-2000

Absolvované školenia

  • Kurz pre dentálne hygieničky, MUDr. Tichý, Praha, 2008
  • Certifikát preventistky, MUDr. Kovaľová a MUDr. Čarnoká, 2007

Prax

  • dentálna hygienička, zubná ambulancia Blaško s.r.o., od januára 2011
  • zdravotná sestra, zubná ambulancia MUDr. Kunec, Snina, 2006-2009
  • sociálny pracovník, DSS Podskalka, 2005-2006