Štúdium a vzdelanie

  • Lekárska fakulta Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach 1996 – 2002
  • špecializácia v špecializačnom odbore stomatológia 2005
  • od r. 2007 zaradený v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

Prax

  • zubná ambulancia Blaško s.r.o., Trnava, od r.2010
  • zubná ambulancia Jaslovské Bohunice 2006 – 2010
  • zubná ambulancia Horné Orešany 2002 – 2006