Štúdium a vzdelanie

  • Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, odbor: zubné lekárstvo 2010 – 2016
  • Gymnázium J. Herdu, Trnava 2006 – 2010

Prax

  • preventistka, zubná ambulancia Blaško s.r.o., Trnava od 2014
  • školiteľ správnej dentálnej hygieny, CURADENT Slovakia s.r.o.