Štúdium a vzdelanie

  • Fakulta zdravotníckych odborov, Katedra dentálnej hygieny Prešovskej Univerzity v Prešove, bakalárske štúdium v odbore dentálna hygiena 2018-2021
  • Dobrovolník v preventívno-vzdelávacom programe Zdravý úsmev