Sterilita

V našej ambulancii sú pri ošetrovaní používané vždy jednorazové ochranné pracovné prostriedky a dodržujeme prísne pravidlá dezinfekcie a sterilizácie. Na ich zabezpečenie je v našich priestoroch vyčlenená špeciálna miestnosť určená na sterilizáciu. Nachádza sa tu ultrazvuková čistička, horúcovzdušný sterilizátor, parný sterilizátor – autokláv, a prístroj na sterilizáciu stomatologických násadcov (vŕtačiek). Tým je dosiahnuté, že každý pacient je ošetrený vždy sterilnými nástrojmi. Na dezinfekciu povrchov sú používané kombinácie vysokoúčinných dezinfekčných prostriedkov so širokým spektrom účinku a germicídne žiariče.