C e n n í k   s t o m a t o l o g i c k ý c h   v ý k o n o v

 plná suma    poisťovňa + pacient
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA  
V01s – amalgámová výplň – 1 plôška43 €15 + 28 €
V02s – amalgámová výplň – 2 plôšky63 €32 + 31 €
V03s – amalgámová výplň – 3 plôšky75 €39 + 36 €
V05s – kompozitná výplň – 1 plôška53 €15 + 38 €
V06s – kompozitná výplň – 2 plôšky76 €32 + 44 €
V07s – kompozitná výplň – 3 plôšky89 €39 + 50 €
V08 – kompozitná výplň v zadnom úseku65 – 92 – 109 €50 – 60 – 70 €
V09 – dostavba klinickej korunky front/posterior109/124 €39 + 70/85 €
ENDODONCIA
PED – preendodostavba36 €36 €
V41s – koreňová výplň – jednokoreňová97 €43 + 54 €
V41r – reendo, oprava koreňovej výplne107 €43 + 64 €
V42s – koreňová výplň – viackoreňová150 – 165 €87 + 63 – 78 €
V42r – reendo, oprava koreňovej výplne160 – 175 €87 + 73 – 88 €
 
D02s – prehliadka10 €0 €
konzultácia10 €10 €
D52s – rtg snímok5 €5 €
A02a – lokálna anestéza10 €10 €
koferdam10 €10 €
V20s – dočasná výplň, MTA6 €6 €
V30 – dočasná koreňová výplň, trepanácia, čistenie KK30 €30 €
V11 – pečatenie20 €20 €
B07 – parodontálna dlaha70 €70 €
vyšetrenie fokálnej infekcie, vitalita20 €20 €
PROTETIKA
P01 – odtlačok alginát/silikón10/15 €10/15 €
P02 – študijný model/waxup10 €10 €
P04 – korunka kovová/kompozitná110 €92 €
P05 – inlay, onlay kompozitná130 €130 €
P06 – korunka kovokeramická240 €222 €
P07 – korunka celokeramická „Zircon“320 €302 €
P08 – korunka celokeramická „e.max“, fazeta350 €332 €
P09 – korunka provizórna Protemp 420 €20 €
P10 – dostavba pahýlu72 €40 €
P11 – koreňový čap – sklené vlákna Glassix+, everXposterior15 €15 €
P12 – snímateľná náhrada (nadštandard)350 €246 €
P13 – skeletová náhrada / hybridná / flexi400 €296 €
P17 – sňatie/nalepenie korunky15 €15 €
P18 – náhryzová dlaha / nosič bielenia80 €80 €
 gingivektómia20 €20 €
komplikovaná extrakcia30 €30 €
   
T01 – akútne ošetrenie cudzieho pacienta20 € + výkon20 € + výkon
T02 – akútne ošetrenie mimo ordinačných hodín na to určených (7:00-9:00)20 € + výkon20 € + výkon
T03 – poplatok za nedostavenie sa na ošetrenie20 €20 €
T04 – ošetrenie ťažko spolupracujúceho pacienta15 €15 €

D e n t á l n a   h y g i e n a

DH1 – Dentálna hygiena, vstupné vyšetrenie hygienického stavu, stanovenie hygienických indexov, odstránenie supra- a subgingiválnych povlakov, kyretáž parodontálnych vačkov, inštruktáž, poradenstvo, kefka45 €
DH2 – Dentálna hygiena – recall, opakované ošetrenie, opakovaná inštruktáž, nácvik ústnej hygieny, odstránenie povlakov, kyretáž parodontálnych vačkov
45 €
DH3 – Dentálna hygiena detí (do 10 rokov) inštruktáž, nácvik čistenia, odstránenie povlakov, fluoridácia, poradenstvo, kefka
25 €
DH4 – Pieskovanie – AirFlow, odstránenie pigmentácií prúdom jemného piesku (ak je súčasť hygieny)
10 €
AirFlow – samostatné pieskovanie25 €
DH6 – ambulantné bielenie WhiteSmile, obe zuboradia250€

Objednajte sa

Objednať sa môžete telefonicky alebo vyplňte online objednávkový formulár nižšie. Ozveme sa Vám čo najskôr. Online objednávkový formulár je určený iba pre existujúcich klientov ambulancie.